El 5 d’octubre, el Tribunal Suprem sentenciava a través de la Sala del Contenciós- Administratiu, Secció Segona, Sentència núm. 1.4262/2018, que la prestació per maternitat està exempta de tributar a l’efecte de l’ IRPF.

Degut a que el text legal es referia a prestacions per maternitat, va sorgir el dubte si les prestacions per paternitat tindrien la mateixa consideració.

La ministra de l’Agència Tributària, María Jesús Montero a data d’avui, ha confirmat que la sentència s’aplicarà també als permisos de paternitat. Per tant la devolució des de l’any 2014 afecta als dos progenitors i actualment s’està treballant perquè les devolucions siguin el més aviat possible.

Des de A.GUIX SOTERAS SUCCESSORS, SLP estem treballant per reclamar aquestes devolucions per tant davant qualsevol dubte al respecte o si necessiteu la tramitació de les mateixes estem a la vostre disposició.