Administració finques

Gestió, cobrament i actualització de lloguers amb liquidació mensual al propietari, estudi i confecció de contractes d’arrendament, etc…