Comptabilitat

Gestió de la comptabilitat oficial, confecció i legalització dels llibres comptables, confecció dels balanços, etc…