Laboral

Altes i baixes a la seguretat social, contractes de treball i prórrogues, càlcul i confecció liquidacions seguretat social i nòmines, etc…